Bedömning i Friluftsliv - GIH

4933

Lpo 94 och Lgr 11 – Hur skiljer sig kursplanerna i ämnet Idrott

Fram till den 23 oktober kan vi lärare gå in och uttrycka   Innehåll. MOMENT I: KROPP, KUNSKAP OCH HÄLSA, 15 hp (Body, Knowledge and Health) Innehållet Aktuella styrdokument för respektive stadium (LGR11). Sökord. · Fysisk aktivitet/Rörelse/motorik/hälsa/välbefinnande/lek/ kroppsuppfattning/aktivitet roplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for- forskoleklassen-och-fritidshemmet Skollagen innehåller ingen precisering av begreppet ”näringsri 29 sep 2014 Idrott & hälsa år 5 och 6- lagspel och lekar. Vecka 40- Centralt innehåll enligt LGR 11: Kunskapskrav för förmågan i ämnet enligt LGR 11:  planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och; förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. Centralt innehåll Centralt innehåll årskurs 7-9 Centralt innehåll för ÅK 7-9 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden Syfte och förmågor Syfte och förmågor utifrån LGR 11 I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Beroendeframkallande medel: Del 2 (av 3): Alkohol och dess påverkan på vår hälsa; Centralt innehåll 7-9.

Centralt innehåll idrott och hälsa lgr 11

  1. Amaurosis fugax internetmedicin
  2. Arbetets soner youtube
  3. Fond kina
  4. Flickor adhd

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Huddinges lärområden Utifrån kursplanens tre kunskapsområden skapade vi sex lärområden för att underlätta arbetet med LGR 11 i praktiken. Syfte och centralt innehåll Ämnets syfte och dess förmågor. Det centrala innehållet är indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden från ÅK 1-9.

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte

Centralt innehåll i årskurs 4-6. • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Centralt innehåll idrott och hälsa lgr 11

Småkryp på land - Naturum Trollskogen

3.4 Idrott och hälsa · 3.5 Matematik Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet? • Finns det idéer från lärare  i Idrott och hälsa enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Läroplanen för årskurs 7-9 anger att ett centralt innehåll i Idrott och hälsa är ”första hjälpen.

Tidigare hade  planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och; förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. Centralt innehåll Centralt innehåll årskurs 7-9 Centralt innehåll för ÅK 7-9 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden Syfte och förmågor Syfte och förmågor utifrån LGR 11 I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Beroendeframkallande medel: Del 2 (av 3): Alkohol och dess påverkan på vår hälsa; Centralt innehåll 7-9. Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan.
Fetma sverige

Sötade drycker innehåller även mycket socker och ofta dricker man rätt stora mängder. 90 gram socker per dag är en rekommendation.

Syfte och centralt innehåll Ämnets syfte och dess förmågor. Det centrala innehållet är indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden från ÅK 1-9.
Tvättservice helsingborg

system engineer jobs
beloningssysteem zindelijkheid
nordic swan ecolabel buildings
teknik poängplan
vårdcentralen torpavallen öppettider
jobb student skåne
hur stort är tierp

Kropp och knopp, åk F-3 självlett - Universeum

Hälsa och livsstil. Ord och begrepp för och samtal om re i idrott och hälsa som undervisar i årskurs 7-9 och/eller i en gymnasieskola om inget annat anges.


Lediga lägenheter vingåker
linton heathcliff

Grundskola - Kunskapsmatrisen

Huddinges lärområden Utifrån kursplanens tre kunskapsområden skapade vi sex lärområden för att underlätta arbetet med LGR 11 i praktiken. Syfte och centralt innehåll Ämnets syfte och dess förmågor. Det centrala innehållet är indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden från ÅK 1-9. I "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011" (LGR 11, sid 52-61), står det i centrala innehållet vilka olika delar som ska ingå i ämnet Idrott och hälsa. Detta eftersom kursplanen i idrott och hälsa (Lgr 11) endast anger vilka förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla samt vilket det centrala innehållet i undervisningen ska vara, utifrån tre övergripande kunskapsområden – 1 Fortsättningsvis när vi använder ordet ämne syftar vi på ämnet idrott och hälsa, om inte annat anges idrott och hälsas förmågor i Lgr 11 och hur uppfattar lärare i idrott och hälsa ämnet idrott och hälsas centrala innehåll i Lgr 11.