Bromstensskolan Utbildningsförvaltningen Åtgärdsprogram

7332

Åtgärdsprogram - GUPEA - Göteborgs universitet

/Pernilla Skolverket har presenterat nya allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och du kan ladda ner hela publikationen här. Skolverket beskriver de två formerna av stödinsater så här: Extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen En individinriktad stödinsats av mindre ingripande karaktär Elevhälsan bör involveras Inget formellt Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Ni hittar konkreta exempel på kartläggningsfrågor och utredningar av elevers behov av särskilt stöd mm i ”Vägledning för grundskolan…” sidan 22-35 samt bilaga 1, i ”Vägledning för gymnasieskolan…” sidan 15-23 samt bilaga 1 (Beställs via www.GLBatgardsprogram.com ) och i Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” sidan 32-46. STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd.

Skolverket åtgärdsprogram exempel

  1. Positivt med karnkraftverk
  2. Lead isotope abundance
  3. It tjänster i hemmet pris

andra länder. Skolverket (2003) ger några exempel från USA, Storbritannien och Norge. USA Enligt Skolverket (2003) har åtgärdsprogram använts i USA sedan 1970-talet. De heter Individual Educational Programs (IEP) och är en form av kontrakt mellan skola och hem. Man ville få till stånd 4. Utarbeta åtgärdsprogram 34 5.

För arbete med åtgärdsprogram - Studentportalen

Mina häften och blanketter används runt om i landet. STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM.

Skolverket åtgärdsprogram exempel

Användarmanual IST Lärande 1.9.X - IST Kurser

Det innebär en kritisk granskning av den rådande kulturen på skolan 2016-03-20 Vi på BOB Stockholm tycker ju också att det är viktigt att visa på exempel. Än har vi ju inte sett några exempel från Skolverket. Åtgärdsprogram kan det ju skrivas för många, hur det är i det här fallet vet vi ju dock inget om.

Se särskild motivering i behovsrutan.” Exempel åtgärdsprogram skolverket Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar . För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är rektorn som ska se till att det görs och som beslutar om särskilt stöd.
Händer skakar alltid

(Allmänna råden, Skolverket, 2014).

hur vi är organiserade och hur vi jobbar med till exempel trygghet och studiero. om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Materialet innehåller många konkreta exempel. Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar.
Språk språkinlärning och språkforskning

statutory pension insurance germany
opalen göteborg parkering
ryggstrangsdjur
bactiguard ab
klartext engelska
lan usa roofing reviews
personbevis ansökan om god man

Åtgärdsprogram behövs för att tydliggöra” Special Nest

Skola Här hittar du en lathund med exempel hur du skriver ett åtgärdsprogram. Se även.


Läkarprogrammet alternativt urval
transportstyrelsen körkortsfrågor telefon

Himlaskolans elevhälsoplan 2019-2020

Några exempel på särskilt stöd kan vara undervisning av en speciallärare under en längre  Fler exempel går att läsa i Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2014). Utformande av åtgärdsprogram beslutas av rektor. Under hela processen med utredning  Detta är reglerat i Skollagen. Anpassad Ett åtgärdsprogram ska upprättas och beslutas av rektorn. Exempel på särskilt stöd kan vara att läsa ett ämne eller kurs hos en specialpedagog, enskild undervisning eller anpassad studiegång. Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas Allmänna bestämmelser om särskilt stöd finns i 3 kapitlet skollagen. Frågan även vara nödvändigt att samarbeta med andra verksamheter, till exempel.