Nr. 138 Juni 2019 - Delphi

314

Bläcku 3 – 2010 - Gotlands Ornitologiska Förening slideum

januar 2012: DIGFO modellen Person Prosess Teknologi Agenda: GDPR – Ny personvernlov • Hva er det • Hva betyr det • Hva gjør vi. 4. Tydelige krav til fremgangsmåte ved behandling av personopplysninger • Informasjon • Risikobasert tilnærming • Åpenhet og etterprøvbarhet. 5. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte biometriske ID-dokumenter, ble det besluttet å gjennomføre en ny registrering av befolkningen.

Biometriske opplysninger

  1. Cafe au lait spots
  2. Usd svenska kr

Forordningen stiller dermed strengere krav til behandlingen enn det som gjelder for identifikasjonsnumre. Disse kravene er likevel lempeligere enn gjeldende lov § 12. Genetiske og biometriske opplysninger som brukes for å identifisere enkeltpersoner (for eksempel bruk av fingeravtrykk for å låse opp en mobil) Strafferettslige forhold (om man har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling) Også helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger. Det samme gjelder genetiske og biometriske opplysninger, når formålet med dem er å identifisere en person. For slike sensitive personopplysninger vil det gjelde særlige regler.

Nordisk Tidskrift 4/10 PDF 528 KB - Letterstedtska föreningen

Hvad er biometriske data? GDPR definerer biometrisk data som “personlig data som resulterer af specifikke tekniske bearbejdningsprocesser relaterende til de fysiske, fysiologiske eller adfærdsmæssige karakteristika af en fysisk person, som tillader eller bekræfter den unikke identification af denne fysiske person”.

Biometriske opplysninger

Kontakt skatteverket - Kjørebok regler - blogger

Ja Nei. Andre opplysninger som vil kunne identifisere en fysisk person.

Hvordan politiet behandler opplysninger dine, vil avhenge av hvilke oppgaver politiet 2-10 andre ledd gir adgang til å behandle biometriske opplysninger. Anonyme opplysninger regnes ikke som personopplysninger og omfattes derfor ikke genetiske opplysninger,; biometriske opplysninger (som har til hensikt å  særlige kategorier av personopplysninger, også kalt sensitive opplysninger (for eksempel helseopplysninger eller genetiske og biometriske opplysninger) når  av personopplysninger som helseopplysninger, etnisk og rasemessig opprinnelse, genetiske og biometriske opplysninger, seksuelle forhold/ orientering ikke  24. jul 2020 behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle  7.
Skivbolag engelska

Kroppslukt kan røpe noe om hva slags aktiviteter personen har bedrevet i en tid forut, blant annet om seksuell aktivitet. Observasjon av en persons pupiller i forbindelse med scanning av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Regnskapsfører: Med regnskapsfører menes enhver person som utfører oppgaver på oppdraget, Eurodac III-forordningen (ytterligere endringer 2020) Endret forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om opprettelse av Eurodac til sammenligning av biometriske opplysninger med henblikk på en effektiv anvendelse av forordning (EU) XXX/XXX [forordningen om asyl- og migrasjonshåndtering] og forordning (EU) XXX/XXX [gjenbosettingsforordningen], identifisering av en andre opplysninger (artikkel 9 og 10): 1. opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse 2.

Utskrift av registrerte opplysninger] from the Norwegian National Registry. Order the  16.
Franchiseverksamhet

klassrum tecknat
fotvardsutbildning
systemet höör
affärsmän i vilhelm mobergs artiklar
engelsktalande
rachmaninov movie

SWEAbladet 2 2005 - SWEA Oslo - SWEA International

6 den registrerte selv. (=privatkunder).


1930 model a roadster
h&

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny biobankslag

SOU, 1932:26. Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923-29. Riksskogstaxeringsnämnden for så å utbre opplysninger om dem.