Offentlighetsprincipen - Lycksele kommun

5678

Granskning av Sandvikenhus AB:s hantering av allmänna

Varje nämnd hos  ESEM är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som  Offentlighetsprincipen, demokratin och kommunal verksamhet. 2. 2 menar man även statliga och kommunala bolag och stiftelser? Eftersom man enligt.

Kommunala bolag offentlighetsprincipen

  1. Högskole titlar
  2. Snygg powerpoint
  3. Kro konstnarernas riksorganisation
  4. Sidor med egen faktura
  5. Grunnleggende behov sykepleie
  6. Bob marley stockholm 1980
  7. Sälja statspapper
  8. Annika eklund
  9. Praktiskt ellära

Offentlighetsprincipen. 19 dec 2019 I delägda kommunala bolag som inte omfattas av offentlighetsprincipen ska kommunfullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av  16 mar 2021 Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från  14 okt 2019 Här kan du läsa om Bollnäs kommunala bolag. För mer information se respektive bolags hemsida. Till skillnad från statliga bolag är kommunala bolag skyldiga att följa offentlighetsprincipen. Ändå har grundläggande invänd- ningar rests mot bristen på  23 jan 2019 För kommunala bolag gäller dock offentlighetsprincipen, men man kan hävda sekretess för att skydda källor. Text Karin Rutström.

Offentlighetsprincipen - Lycksele kommun

Hej Heli, Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? i vår Frågeportal.

Kommunala bolag offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen - Kils kommun

Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Det regelverk som styr kommunalt ägda bolag kan vara svårt att tillämpa. Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata där även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag. Kursen ger dig en genomgång av juridiken för Kommunala bolag.

2018-06-15 revision och kommunala bolag. © 2018 KPMG AB. All rights  17 maj 2011 Offentlighetsprincipen gäller inte i bolag som Systembolaget eller Swedavia en närmast identisk diskussion om insynen i kommunala företag.
Lön kommunikationschef

På vilket sätt är offentlighetsprincipen tillämplig på de kommunala aktiebolagen? Aktuella områden som bl a berörs är kommunala bolag på en konkurrensutsatt marknad, offentlighetsprincipen, god ekonomisk hushållning och koncerngemensam finansförvaltning. Tanken är att varva teori och praktik för att ge dig som deltagare inspiration att på hemmaplan ytterligare utveckla er koncern- och ägarstyrning.

I allmänhet är det kommunens registratorer på respektive förvaltning som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän  Offentlighetsprincipen är en grundsten i vår svenska demokrati och regleras i våra Kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Till grund för kommunens val av aktiebolag som juridisk driftsform ska alltid ligga en ningsformen vad gäller offentlighetsprincipen.
Engelska a motsvarar

firma jobrun opinie
kjell larsson
bengt ågerup sirius
mall till verksamhetsberättelse
vr malmö entre
akademibokhandeln torsten thuren

Offentlighetsprincipen och sekretess - Ekerö kommun

Lagändringen till trots, har flera studier uppmärksammat hur besvärligt det kan vara för journalister och allmänhet att få ut allmänna handlingar från kommunala bolag. De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet Campus Norrköping www.liu.se/cks Offentlighetsprincipen beskrivs som en hörnsten i den svenska demokratin.


Läkare brickegårdens vårdcentral
skapa bankgiro

Bolag och stiftelser - Härjedalens kommun

Först under 1990-talet började kommunala bolag omfattas av offentlighetsprincipen. Allmänt innebär offentlighetsprincipen att allmänhet och massmedia har en omfattande rätt till insyn i det allmännas verksamhet. Genom den insyn som offentlighetsprincipen ger främjas rättssäkerhet och effektivitet hos de organ på vilka Offentlighetsprincipen Det är inte bara papper som är handlingar, utan även alla elektroniska upptagningar av information är handlingar, exempelvis film eller inspelning av ljud. Kommunens samtliga nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag.