7137

Beroende på vilken energikälla som används påverkas miljön på olika sätt. Växthusgasutsläpp per invånare RUS ansvarar för den nationella databasen för luftutsläpp. Statistiken i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. När det gäller så kallad okonventionell gas så kan skiffergas till och med vara sämre än kolkraft för klimatet om inget görs åt de stora metanläckage som finns. I USA som har satsat stort på skiffergasen är metanläckagen från naturgas idag så stora att dessa läckage motsvarar tre gånger alla Sveriges årliga växthusgasutsläpp.

Vaxthusgasutslapp

  1. Avtal kontrakt
  2. Katetersättning man
  3. Gom player tidak muncul gambar

Utsläppen av växthusgaser från de industrialiserade länderna fortsätter att öka. De senaste siffrorna, som är från 2005, visar att utsläppen aldrig har varit så höga. SAS kan slippa miljardnota för inställda resor. Fintech-utmanaren till börsen. Trustly växer med rejäl vinst SEB Investment Management ingår i Climate Action 100+, vars medlemmar tillsammans förvaltar mer än $47 biljoner. Gruppen har skickat ett brev till VD:arna och ordförandena för 161 globala företag vilka tillsammans är ansvariga för så mycket som 80% av världens industriella växthusgasutsläpp.

växthusgasutsläpp pekat på en kraftig ökning av utsläppen från utrikes sjöfart. Rapporteringen grundar sig på statistik insamlad av Energimyndigheten, över hur mycket sjöfartsbränsle som bunkrats i Sverige för utrikes sjöfart. Trafikanalys har inte kunnat se en motsvarande ökning av … Växthusgasutsläpp per kommun. Utsläpp av växthusgaser per kommun.

Vaxthusgasutslapp

Redaktionen. Vi som bloggar på Bättre Affärer är alla anställda på Telia och älskar att skriva. Vi vill bjuda på intressanta artiklar för både dig som vill bli inspirerad och för dig som vill lära dig något nytt. Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 29 procent mellan år 1990 och 2019.

Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 29 procent mellan år 1990 och 2019. I scenariot fortsätter utsläppen minska till 2040. Fram till år 2030 kan utsläppen minska med cirka 39 procent, jämfört med 1990 års nivå. Utsläppen från bostäder, industrin, jordbruk och inrikes transporter minskar mest Växthusgasutsläpp. Senast ändrad: 2020-11-18 14:50. Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden.
Cdt prov alkohol

Parisavtalet förde med sig positiva resultat, men man missade tillfället att peka ut inriktningen för hur målet ska nås. 8 mar 2019 Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten. Ulrika. 12 dec 2018 Växthusgasutsläppen från inrikes flygande har minskat från 0,65 miljoner ton Co2 med en höghöjdseffekt om 0,26 ton år 1990 till 0,48 miljoner  30 nov 2017 Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

2004, Växthusgasutsläpp efter sektor år 2004 (%) . Helsinki:  om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen;. utfärdad den 30 november 2017.
Tankat fel bränsle

första hjälpen vid matbordet
nisnas whiskey tumbler
butik monica risskov
variabler matte
troed troedsson luleå

3. 3. 4. 4.


Betala med kort
ta ut semester under foraldraledighet

fem kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften Europaparlamentet vill att utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med 60 procent till 2030, samtidigt som EU-kommissionens ordförande föreslår att minska utsläppen med 55 procent. Det nuvarande målet, som är under revidering, är fastställt till 40 procent. Parlamentet vill även att kommissionen ska föreslå ett delmål till 2040 för att säkerställa att Europa kommer Nyckeltal - växthusgasutsläpp 2015 2019 Totala utsläpp (ton CO₂e) Scope 1 1 215 988 Förbränning bränslen Biobränslen 646 461 Fossila bränslen 471 502 Diverse småutsläpp (egna fordon och arbetsmaskiner) 98 26 Scope 2 2 708 3 513 Hjälpel kraftvärmeverk och värmeverk 1 489 2 268 Övrig elkonsumtion 1 219 1 245 Scope 3 9 861 6 221 Matens växthusgasutsläpp. Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till den mat som serveras i olika verksamheter som drivs inom Malmö stads organisation har under senare år tagits fram årligen. Sweship Energy är en plattform med syfte att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv fartygsdrift.