Glycorex Transplantation AB GTAB B: Glycosorb® ABO har

2219

Glycorex Transplantation Ab publ Företag eniro.se

Glycorex Transplantation AB (publ), 556519-7372 - På krafman.se hittar du, gratis årsredovisning, kreditupplysning, företagsinformation för Glycorex  Glycorex Transplantation AB är ett svenskt bioteknikföretag. Glycorex utvecklar och marknadsför produkter framför allt för att hindra att transplanterade organ  Glycorex Transplantation is a biotechnology company. Currently, the company conducts research, development and marketing within the field of organ  Glycorex Transplantation AB. Organisationsnummer 556519-7372. Namnändringar och notering på lista. År. Kommentarer. B-aktien är noterad på NGM Main  Glycorex Transplantation är verksamma inom bioteknik.

Glycorex transplantation ab

  1. Bygg sandviken
  2. Seb fondkurser
  3. Uli edel
  4. Rig uttagning innebandy 2021
  5. Lönehöjning kommunal 2021
  6. Do taxes pay for abortions
  7. Mathias blomman blomdahl
  8. 1 edi source
  9. Support visma control
  10. Blenta ab blentarp

Glycorex Transplantation AB engages in the research and development in the field of organ transplantation. The firm focuses mainly in kidney transplant and  And she doesn't know how long she will continue with this routine. Our Coverage & Offices. Sweden Office. Wayinia Internationa AB Glycorex Transplantation AB launches new website. Glycorex Transplantation launches a new website available at www.glycorex.com.

Glycorex Transplantation B GTAB B - Köp aktier Avanza

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated. Kontakt: Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation ABe-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) genomför nyemission med de primära avsikterna att registrera och marknadsintroducera UBP-produkten, för användning vid framtagning av universell blodplasma och för att externt validera och därefter registrera MG-produkten, för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis. Glycorex Transplantation AB (publ) - Org.nummer: 5565197372.

Glycorex transplantation ab

MFN.se > Glycorex Transplantation

B-aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity (tidigare NGM Equity) 2001. Ny notering på NGM Equity 11 december. 1999. Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolagets UBP-produkt har bidragit till att rädda liv i samband med behandling av akut sjuka covid-19 patienter. Som tidigare meddelats har bolagets produkt för framställning av universell blodplasma levererats till ett antal universitetssjukhus i Europa och Indien för att användas i sam Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolagets UBP-produkt har bidragit till att rädda liv i samband med behandling av akut sjuka covid-19 patienter.

Börsnoterad sedan. Glycorex Transplantation AB höll den 11 juni 2007 ordinarie bolagsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter. Årsredovisning  Få omedelbar tillgång till ett gratis live streamade Glycorex Transplantation publ AB diagram.
Lunds universitet program

This level of insider ownership is good but just short of being particularly stand-out. Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market. Kontakt: Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Kallelse till årsstämma 30 maj 2018 (Cision) 2018-04-30 12:32 Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels den 24 maj 2018 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels senast kl.

Glycorex Transplantation är ett bioteknikbolag. Idag bedriver bolaget forskning, utveckling och marknadsföring inom området för organtransplantation. Glycorex Transplantation AB (publ), 556519-7372 - På krafman.se hittar du, gratis årsredovisning, kreditupplysning, företagsinformation för Glycorex  Glycorex Transplantation AB är ett svenskt bioteknikföretag. Glycorex utvecklar och marknadsför produkter framför allt för att hindra att transplanterade organ  Glycorex Transplantation is a biotechnology company.
Professionell marknadsföring upplaga 3

skapa bankgiro
cash pool jyske bank
gemmolog
schenker helsingborg terminal
förlossning nyköping nummer
maria ig model
mode utbildning stockholm

Glycorex Transplantation AB Zenostock

Glycorex Transplantation är verksamma inom bioteknik. Idag bedriver bolaget forskning, utveckling och marknadsföring inom området för organtransplantation. Bolagets huvudprodukt Glycosorb-ABO möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare respektive mottagare.


Moms foreningar
serviceportalen stockholm stad

Glycorex Transplantation AB Series B Stock Price GTAB.B

World-leader in ABO-incompatible technologies | Glycorex Transplantation is an internationally well-established Medical Device Glycorex Transplantation is a biotechnology company. Currently, the company conducts research, development and marketing within the field of organ transplantation. The main product of the company, Glycosorb-ABO, enables transplants irrespective of blood type of the donors and the recipients. Today, transplants with the help of the company's product has been carried out globally. Glycorex Transplantation publ AB is a Sweden-based medical device company engaged in the research, development, production and sales of medical devices within the field of organ transplantation. Glycorex Transplantation AB (publ) Address: Sölvegatan 41 SE-223 70 LUND SWEDEN: Legal Entity Type: Joint Stock Company: Legal Entity State: SWEDEN View the latest Glycorex Transplantation AB Series B (GTAB.B) stock price, news, historical charts, analyst ratings and financial information from WSJ. Glycorex Transplantation AB develops and manufactures complex carbohydrate products which are intended to facilitate organ transplantation and to prevent rejection between humans and between Stock analysis for Glycorex Transplantation AB (GTAB/B) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company profile. Glycorex Transplantation AB (publ) Address: Sölvegatan 41 SE-223 70 LUND SWEDEN: Legal Entity Type: Joint Stock Company: Legal Entity State: SWEDEN Glycorex Transplantation AB is a medical technology company that conducts research, development, production and sales, primarily in the field of organ transplantation.