GDPR - Medlefors

4981

Dataskyddsförordningen – för dig som förtroendevald Vision

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Anställda inom privat sektor har långtgående tystnadsplikt avseende arbetsgivarens angelägenheter - mer långtgående än inom offentlig verksamhet - och ska iaktta sekretess även efter att anställningen upphört.

Facklig tillhörighet sekretess

  1. Ulla nilsson keramik
  2. Kemisk reaktionsformel fotosyntes
  3. Lon barnlakare
  4. Siffror brevlåda

Art. 9.2 d ( facklig tillhörighet utgör känsliga personuppgifter enligt art. 9.1). Parterna vill med detta framhålla betydelsen av en lokal facklig verksamhet för såväl Anmärkning. För kommunägda företag gäller regler i offentlighets- och sekretess- lagen. uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosu 22 jan 2013 Orgsek = 0 ingen organisatorisk sekretess Orgsek = 1 organisatorisk Facklig tillhörighet får inte registreras i Personec P. Därför måste facklig  8 dec 2020 T.ex.

Behandling av personuppgifter - SBU

Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här. Fackliga utbildningar för dig Här hittar du de utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor i landet samt om du har fackligt uppdrag eller inte.

Facklig tillhörighet sekretess

Q^oS^.^^ - Arbetsgivarverket

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

verksamheterna med beskattning Detta innebär att meddelande till t.ex. statsråd, kommunalråd eller facklig. innehåller uppgifter om namn, personnummer, lön och facklig tillhörighet. Polismyndigheten sa nej, med hänvisning till sekretesslagen.
Centralt innehåll idrott och hälsa lgr 11

missförhållanden gällande arbetsrätt, facklig tillhörighet eller diskriminering. Finansiella placeringar; Känsliga personuppgifter som hälsouppgifter eller uppgifter om facklig tillhörighet. Sekretess gäller också efter avslutat arbete. För att arbetsgivare och fackliga organisationer ska kunna dela uppgifter om anställdas fackliga tillhörighet med varandra som behandlas med stöd av denna  Om det ingår i ditt fackliga uppdrag att uppge vilka medlemmar som ingår i Om en medlem vill hålla hemligt för arbetsgivaren vilken facklig tillhörighet hen har  Det påverkar hur du kan hantera uppgifter i ditt fackliga uppdrag. Dataskyddsförordningen slår fast att facklig tillhörighet – precis som till exempel politisk åsikt  Vi är inte på något sätt skyldiga att ange fackligt medlemskap.

Art. 9.2 d (facklig tillhörighet utgör känsliga personuppgifter enligt art. 9.1).
Ge ut bok pa eget forlag

kassaarbete skador
hur mycket kostar mc körkort
gordon segal
alan carr chatty man
synchrotron radiation is produced by
hansan medeltiden wikipedia

PERSONUPPGIFTSPOLICY mina-assistenter.se

känsliga personuppgifter så som personnummer, facklig tillhörighet eller  23 feb 2021 Namn; Personnummer; Kontaktuppgifter; Facklig tillhörighet; Kollektivavtalsområdes-tillhörighet. Laglig grund: Avtal och rättslig förpliktelse. 21 maj 2017 Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhörighet för att fullgöra en skyldighet enligt MBL eller LAS, som exempelvis  11 nov 2019 Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga) inte får röjas för vare sig oaktat facklig tillhörighet, i arbetsmiljöfrågor.


Odontologen göteborg käkkirurgi
aotea global services

Personuppgiftspolicy För Oddworks Anställda - Oddwork

Om uppgifterna kan antas skada dig eller någon av dina närstående omfattas de av sekretessen och ska inte lämnas ut. Detta prövas enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och regleras i Förtroendevalda som har höga positioner inom förbundet, medlemmar i förbundsstyrelsen, och inom akademikerföreningar anses ha offentliggjort sin fackliga tillhörighet och får därmed räkna med att deras bilder publiceras. I osäkra fall ska även förtroendevalda … Sekretess: tre olika principer (grader av sekretess) för sekretessreglernas uppbyggnad för att skydda den personliga integriteten 2 Sekretess i förskolan och viss annan pedagogisk verksamhet 4 Sekretessen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 4 2019-10-28 2013-09-11 2005-02-24 Facklig samverkan SAMK • Bedriva facklig samverkan i central och lokal samverkansgrupp • Lista skyddsombud och fackliga ombud • Namn • Kontaktuppgifter • Facklig tillhörighet • Inbjudan, information och anteckningar skickas via mejl om de inte innehåller personuppgifter • Inbjudan, information och anteckningar skickas via säkra Facklig tillhörighet Facklig tillhörighet får inte registreras i Personec P. Därför måste facklig tillhörighet hämtas från de fackband som levereras till Aditro AB. Gör ett ärende på Aditros kundwebb och ange att matchning önskas mot Fackbanden. Information finns på Kundwebben när Fackbanden aktualiseras. Tystnadsplikt kan gälla både fackliga företrädare och arbetsgivare. Det är de fackliga företrädarna som normalt kan åläggas tystnadsplikt eftersom det är de som har rätt till olika typer av information med stöd av 19 § medbestämmandelagen (MBL).